1. آرش عبدالملکی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , ناصر مهدوی شهری , اثرات متیل پردنیزولون بر بازیابی عملکرد حرکتی به دنبال قطع عصب سیاتیک و پیوند داربست سلول زدایی شده در موش صحرایی , افق دانش , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۲۰۷-۲۱۴
 2. رحمت اله پرندین , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , ارزیابی تیمار نوزادی مایکوتوکسین های زیرالنون و آلفازیرالنول بر بلوغ و عملکرد تولیدمثلی موش های سوری ماده , دانشگاه علوم پزشکی ایلام , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱۱-۲۲
 3. رحمت اله پرندین , مرتضی بهنام رسولی , مروری بر اثرات ترکیبات مداخله گر آندوکرینی بر مسیر هیپوتالاموس- هیپوفیز- غدد جنسی و سلامتی تولیدمثلی , غدد درون ریز و متابولیسم ایران , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۴۵۵-۴۶۹
 4. خدیجه صداقت , رحمت اله پرندین , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , معصومه خیرآبادی , هاجره کلکلی , بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر شاخصه های بافت شناسی رحم در موش سوری , ارمغان دانش , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱۱۴۹-۱۱۶۳
 5. امین گچ پز , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , اثرات تجویز نخاعی هموگلوبین بر رفتارهای دردی و التهاب در موش صحرایی , علوم پزشکی رازی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۷۰-۷۹
 6. سجاد فرخ یار , جواد بهارآرا , فریده نامور , مرتضی بهنام رسولی , طیبه رمضانی , بررسی اثر عصاره تام الکلی ستاره شکننده دریایی خلیج فارس به روش برون تنی , علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۶۱-۶۸
 7. زری مجیدی محمدیه , مرتضی بهنام رسولی , ایران جهانسوز , تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو (Juglans regia L) در بهبود نسبی اختلالات متابولیکی ناشی از بیماری دیابت در موش صحرایی , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۲۷۵-۲۸۲
 8. مهدیه بزمی , میترا حقایقی رودی , رویا لاری , ناصر مهدوی شهری , مرتضی بهنام رسولی , مطالعه هیستومورفومتریک اثر سم دیازینون بر پلاک رشد موش صحرایی نر , دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران-Tehran University Medical Journal , دوره ( ۷۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۲۴۳-۲۵۰
 9. زهرا علیزاده , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , نقش فیبرهای C در اثرات مرفین بر ادم التهابی پا در موش صحرایی , دانشگاه علوم پزشکی اراک , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۸۰-۸۷
 10. سارا رستگار , عبدالعلی موحدی نیا , احمد سواری , حسین پاشا زانوسی , مرتضی بهنام رسولی , زهرا یارمحمدی , بررسی تغییر سطوح انتقال دهنده های عصبی مونوآمینرژیک مغز و کورتیزول پلاسما در شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) در مواجهه حاد و مزمن بنزوآلفاپایرن , Journal of Animal Environment-محیط زیست جانوری , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۶۹-۷۸
 11. زهره عباسی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , اثر تجویز نخاعی Genipin بر ادم التهابی پای موش صحرایی در حضور و عدم حضور مرفین , فیض , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۳۴۵-۳۵۳
 12. الهه خواجویی , زهره الهی مقدم , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع یک و دو تجربی بر سطوح فاکتورهای بیوشیمیایی خون و تغییرات هسیتولوژیک غده تیروئید در رتهای نر نژاد ویستار , دیابت و متابولیسم ایران- دیابت و لیپید ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۳۷۵-۳۸۲
 13. ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , احمدرضا بهرامی , محمد علی زاد نمینی , سمیه نادری , معصومه خیرآبادی , فاطمه ناصری , آماده‌سازی داربست‌های سه بعدی سلول‌زدایی شده به عنوان مدلی برای مهندسی بافت و ارزیابی عملکرد آنها با استفاده از بافت بلاستما در شرایط آزمایشگاهی , دانشگاه علوم پزشکی گرگان , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۸-۱۷
 14. فاطمه جمیل , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , حسام دهقانی , بررسی اثرات هیپرگلیسمی و انسولین تراپی بر دوره استروس و ساختار رحم در موش صحرایی , سلول و بافت , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۴۹-۱۵۷
 15. زهره عباسی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , اثر تجویز داخل نخاعی Genipin بر درد و بی دردی ناشی از مرفین در موش صحرایی , فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-Physiology and Pharmacology , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۱۶۴-۱۷۵
 16. رویا حاجی نژاد بشرویه , مرتضی بهنام رسولی , مریم طهرانی پور , فاطمه غیبی , شیما حاجی نژاد , زهره الهی مقدم , اثر عصاره‌ی آبی الکلی گیاه چرخه (acanthodes Launaea) بر میزان آلبومین و بیلی‌روبین خون و ادرار در موش‌های صحرایی با افزایش قند خون , غدد درون ریز و متابولیسم ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۱۹۰-۱۹۶
 17. محبوبه فردوسی مکان , جینا خیاط زاده , مریم طهرانی پور , مرتضی بهنام رسولی , بررسی اثرات نوروپروتکتیوی عصاره هیدروالکلی سیاه دانه (Nigella sativa) بر دژنراسیون آلفاموتونورون های نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت , دانشگاه علوم پزشکی اراک , دوره ( ۷۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۷۹-۸۶
 18. مصطفی علیرضایی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , محمود چمساز , بررسی اپیدمیولوژیک فراوانی عناصر کم مقدار (آهن، مس، روی، کروم و کبالت) در ناخن پسران در دوره های قبل و بعد از بلوغ جنسی , زیست شناسی ایران , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۱۳۶-۱۴۴
 19. زهره الهی مقدم , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , الهه خواجویی , رویا حاجی نژاد بشرویه , اثرات دیابت نوع 1 و 2 بر تغییرات میکروآناتومیک غده آدرنال موش صحرایی , دانشگاه علوم پزشکی کرمان , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۲۳۲-۲۴۳
 20. بتول صناعی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , حسن رخشنده , ساره عطایی , مقایسه تاثیر عصاره گل ساعتی و دیازپام در دوران بارداری بر تراکم نورونی نئوکورتکس مغز نوزادان موش صحرایی , دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۳۸۱-۳۸۹
 21. تکتم تختی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , مرتضی بهنام رسولی , اثرات استرس شنای اجباری بر تشنجات القاء شده با پنتیلن تترازول در موش صحرایی , زیست شناسی ایران , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۳۷۷-۳۸۸
 22. ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , احمدرضا بهرامی , سعیده خواجه احمدی , زهرا یارجانلی , سمیه نادری , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , محمد علی زاد نمینی , مقایسه رفتار سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت و سلولهای بلاستمایی لاله گوش خرگوش کاشته شده در داربست بافت فاقد سلول لثه انسان , سلول و بافت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۵۵-۶۳
 23. میترا جلالی , مرتضی بهنام رسولی , مریم طهرانی پور , نرگس غیور , جینا خیاط زاده , حمید جنتی , بررسی اثرات هیپرگلیسمی و تجویز عصاره گیاه چرخه Launaea acanthodes بر اختلالات عملکردی کبد در موش صحرایی , فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-Physiology and Pharmacology , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۵۶۲-۵۷۱
 24. محمدباقر غیور , مرتضی بهنام رسولی , نرگس غیور , مریم طهرانی پور , عبالصالح کامیابی آبکوه , بررسی اثرات ضد تشنجی و آرام بخشی عصاره آبی - الکلی برگ گیاه بادرنجبویه بر تشنجات القائی ناشی از کاربرد پنتیلن تترازول در موش صحرایی , گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۶۴-۷۳
 25. فاطمه هرندی زاده , سید محمود حسینی , مرتضی بهنام رسولی , سعید نیازمند , اثر گشادکنندگی عصاره آبی- الکلی بومادران بر آئورت ایزوله موش صحرایی  , پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۳۹-۴۶
 26. زهره ناجی , ناصر مهدوی شهری , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , داور شاهسونی , مرتضی بهنام رسولی , تاثیر علف کش آترازین برفرآیند اوئوژنز در گورخرماهی Daniorerio , سلول و بافت , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۴۹-۱۵۷
 27. آمنه خسروی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , علی اصغر دادگر , حمید اجتهادی , بررسی تعداد منافذ غدد عرق دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در خراسان , دانشگاه علوم پزشکی اراک , دوره ( ۵۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۱۹-۲۶
 28. امیر موسائی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مرتضی بهنام رسولی , اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و پروتئینهای خون موش صحرایی نر و ماده نژاد ویستار , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۸۹-۹۴
 29. ساره رستمی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , مسعود فریدونی , زینب مؤمنی , بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع1 و نوع 2 بر حافظه و یادگیری در رت های نر نژاد ویستار , دیابت و متابولیسم ایران- دیابت و لیپید ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۱۳۰-۱۳۹
 30. مرتضی کفایی رضوی , سعیده ابراهیم پور , مریم طهرانی پور , مرتضی بهنام رسولی , تاثیرات طولانی مدت عصاره آبی گیاه شاهدانه بر تثبیت حافظه فضایی در رت , دانشگاه علوم پزشکی اراک , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۱۲۵-۱۳۳
 31. ساره رستمی , زینب مؤمنی , مرتضی بهنام رسولی , نرگس غیور , مقایسه ی اثرات آنتی اکسیدانتی برگ گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) با ویتامین ث بر اختلالات یادگیری ناشی از استات سرب در رت , دانشور پزشکی , دوره ( ۸۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۱-۹
 32. زینب مؤمنی , ساره رستمی , نرگس غیور , مرتضی بهنام رسولی , بررسی نقش حفاظت کنندگی برگ گیاه بادرنجبویه بر اختلالات یادگیری ناشی از استات سرب در دوران قبل و بعد از تولد در رت , ارمغان دانش , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۴۸-۵۷
 33. محمدامین عدالت منش , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , مریم مقدم متین , فاطمه ناصری , مطالعه رفتاری اثرات پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان، بر بهبود اختلالات حرکتی در مدل حیوانی بیماری هانتینگتون , فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-Physiology and Pharmacology , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۱۹۴-۲۰۰
 34. اعظم شفائی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , مرتضی بهنام رسولی , اثر دوزهای فوق العاده ناچیز مرفین بر روی تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول (PTZ) , فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-Physiology and Pharmacology , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۳۰۷-۳۱۳
 35. فاطمه قلی زاده نسری , محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , فاطمه بهنام رسولی , بررسی آثار حفاظتی تجویز عصاره ساقه گیاه دم اسب بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ضایعه کمپرسیو عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت , علوم تشریح - Anatomical Sciences , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۲۶۹-۲۷۷
 36. زهرا دلشاد , مرتضی بهنام رسولی , علیرضا فاضل , بررسی اثرات هیپوتیروئیدیسم مادری و تیروکسین درمانی بر دانسیته نورونی سوبیکولوم تشکیلات هیپوکامپ در نوزادان موش صحرائی , فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-Physiology and Pharmacology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۳۲۰-۳۲۶
 37. فاطمه قلی زاده نسری , مرتضی بهنام رسولی , محمد رضا نیکروش , علی مقیمی , فاطمه بهنام رسولی , بررسی اثرات حفاظتی متاسیلیکات سدیم بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ضایعه کمپرسیون عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت , علوم تشریح - Anatomical Sciences , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲, صفحه ۹-۱۶
 38. رویاجاجوندیان , مرتضی بهنام رسولی , مجتبی دشتی زاد , بررسی مورفومتریک تاثیر پرکاری و کم کاری تیروئید بر عضلات پاپیلر بطن چپ رت , علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۴, صفحه ۸۵-۸۹
 39. علی مقیمی , مرتضی بهنام رسولی , ارتباط سطح پلاسمایی تستوسترون با تشنجات صرع گونه حاصل از پنتیلن تترازول در رت های نر طبیعی،تیمار شده با تستوسترون و گنادکتومی شده , ارمغان دانش , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱
 40. محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی , مطالعه الکترومیو گرافی آثار ترمیمی وابسته به سن در ضایعه عصب سیاتیک رت , علوم تشریح - Anatomical Sciences , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۰, صفحه ۲۱-۲۸
 41. زهرا حق پیما , علی مقیمی , مرتضی بهنام رسولی , مریم مقیمیان , بررسی تأثیر محرومیت از ویتامین A بر یادگیری و حافظه فضایی رتهای نژاد ویستار , علوم-دانشگاه فردوسی مشهد , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۵
 42. محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , مریم پوربخشی , بررسی اثرات میدانهای الکترومغناطیسی بر حفظ نورنهای گانگلیون های ریشه خلفی عصب سیاتیک ضایعه دیده در رت , دانشگاه علوم پزشکی همدان , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۴, صفحه ۲۹-۳۵
 43. محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , مریم طهرانی پور , بررسی اثر تجویز یک نوبت عصاره مغز جنین بر حفظ نورنهای حرکتی نخاع پس از قطع عصب سیاتیک در رت , علوم پایه پزشکی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۱, صفحه ۷۰-۷۴
 44. مسعود قوامی قنبراباد , مرتضی بهنام رسولی , ایران جهانسوز , بررسی فیزیولوژیک آثار آنتی دیابتی تجویز عصاره آبی میوه گیاه دارواش (Viscum album) در رت , دانشور پزشکی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۲, صفحه ۴۵-۵۲
 45. محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی , مطالعه اثرات دیابت مادری در ایجاد ناهنجاری های جنینی در رت , دانشگاه علوم پزشکی همدان , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۱, صفحه ۱۱-۱۷
 46. محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی , بررسی اختلالات تکاملی ناشی از تجویز استرادیول در اندام های حرکتی جنین موش صحرایی , دانشگاه علوم پزشکی همدان , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷, صفحه ۲۹-۳۴
 47. محسن پورقاسم , ناهید امینیان , مرتضی بهنام رسولی , محمدرضا نیکروش , مهدی جلالی , بررسی تغییرات حجم و بافت مزانژیال کلافه های گلومرولی در رتهای دیابتی شده توسط آلوکسان به روش کمی , Yakhteh- یاخته , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۱, صفحه ۴۵-۴۹
 48. محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , بررسی میکروسکوپی تاثیر عصاره مغز جنین بر روند ترمیم ضایعه عصب فاسیال در رت , Yakhteh- یاخته , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۷, صفحه ۱۵۹-۱۶۵
 49. مرتضی بهنام رسولی , حسین حسین زاده , علی علی اکبرپور , بررسی فیزیولوژیک اثرات تجویز عصاره آبی برگ کاسنی بر میزان کاتیونهای سرم خون و نسبت جنسی نوزادان در ر , دانشور پزشکی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۱, صفحه ۵۷-۶۴
 50. مرتضی بهنام رسولی , جواد رضانژادجولائی , موسی الرضا حاج زاده , بررسی اثرات هیپوتیروئیدیسم مادری و تیروکسین درمانی بر میزان یادگیری زاده ها در رت , علوم پایه پزشکی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۱, صفحه ۸-۱۲
 51. محسن پورقاسم , مهدی جلالی , محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی , ناهید امینیان , ظهور فراوان رنگدانه های لیپوفوشین در سلولهای جدار لوله های کلیه موشهای صحرایی مبتلا به دیابت بوسیله آلوکسان , پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۷۸/۱۰, صفحه ۱۵-۲۰
 52. مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , موسی ارضا حاج زاده , علی اصغر پشت چمن , بررسی اثرات هیپرگلیسمی مادری بر سازمانبندی نورنی در سیستم عصبی در حال تکامل در جنین رت , علوم پایه پزشکی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۱, صفحه ۱۸-۲۳