1. خدیجه صداقت , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , معصومه خیرآبادی , هاجره کلکلی , بررسی اثرات تجویز نوزادی زیرالنون بر ساختار رحم موش سوری , هشتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۵
 2. هاجره کلکلی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , معصومه خیرآبادی , خدیجه صداقت , مطالعه اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن بر تکامل غدد پستانی موش سوری ماده , هشتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۵
 3. آرش یونسی , رویا لاری , ناصر مهدوی شهری , مرتضی بهنام رسولی , کاربرد تکنیک جداسازی سلولی Cell Dissociation در مطالعات تولیدمثلی , سیتوتکنولوژی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۸
 4. زهره عباسی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , اثر تجویز نخاعی Genipin بر احساس درد در موش صحرایی نر نژاد ویستار در آزمون Tail flick , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 5. زهره عباسی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , تجویز نخاعی Genipin و تغییر حجم ادم پس از تجویز دوزهای متفاوت مرفین در موش صحرایی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 6. مهدیه نخعی , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مرتضی بهنام رسولی , رویا لاری , بررسی برهم کنش بین بافت بلاستمای حاصل از گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست سلول زدایی شده پانکراس گاو , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 7. طیبه دهمرده قلعه نو , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مرتضی بهنام رسولی , رویا لاری , بررسی هیستولوژیکی برهم کنش های متقابل میان بافت بلاستما و داربست سلول زدایی شده پوست خرگوش در شرایط in vitro , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 8. زهره عباسی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , اثر تجویز نخاعی Genipin بر احساس درد حرارتی پس از تجویز صفاقی مرفین در موش صحرایی , یازدهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعات درد در ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۲۵
 9. مهدیه نخعی , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مرتضی بهنام رسولی , رویا لاری , مطالعات تجربی به منظور آماده سازی داربست سه بعدی پانکراس گاو جهت کاربرد احتمالی در مهندسی بافت , دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
 10. طیبه دهمرده قلعه نو , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مرتضی بهنام رسولی , رویا لاری , تهیه ماتریکس درمی فاقد سلول از پوست خرگوش , دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
 11. زهره عباسی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , اثر تجویز داخل نخاعی Genipin بر درد القا شده به وسیله فرمالین در پای موش صحرایی نر , سومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۴
 12. سولماز غریبی , فاطمه جمیل , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , حسام دهقانی , بررسی اثرات هاپیرگلیسمی بر سیکل استروس در موش صحرایی بالغ نژاد ویستار , چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰
 13. فاطمه جمیل , سولماز غریبی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , حسام دهقانی , بررسی رابطه بین سیتولوژی مخاط واژن و تغییر سطوح سرمی هورمونهای تخمدانی در فازهای مختلف سیکل استروس در موش صحرایی نژاد ویستار , چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰
 14. آمنه محمدی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , بررسی اثر تجویز عصاره آبی الکلی گیاه چرخه بر ساختار لوله های سمینفروس و سطوح سرمی هورمونهای گنادوتروپین و تستوسترون در موش صحرایی هیپرگلیسمیک , چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰
 15. مریم موسوی نژادمقدم , مرتضی بهنام رسولی , رضا فرید حسینی , حمیدرضا اسماعیل پور , تغییرات سطح کورتیزول بزاق در مراحل مختلف سیکل جنسی در دختران دبیرستانی ناحیه 2 مشهد , چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰
 16. بتول صناعی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , حسن رخشنده , ساره عطائی نخعی , بررسی اثر تجویز زیر پوستی عصاره گل ساعتی در دوران بارداری بر تغییرات حجم بطن طرفی در مغز نوزاد یک روزه موش صحرایی , چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰
 17. زهره عباسی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , اثر تحویز داخل نخاعی جنیپین بر التهاب القاء شده به وسیله فرمالین در موش های صحرایی نر نژاد ویستار , چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰
 18. ماهره رضازاده بزاز , محمد مشرقی , ناصر مهدوی شهری , منصور مشرقی , مرتضی بهنام رسولی , احمد آسوده , کاربرد پوست دوزیستان به عنوان یک پوشش دهنده در تحقیقات مقدماتی بیوتکنولوژی زخم , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
 19. ماهره رضازاده بزاز , محمد مشرقی , ناصر مهدوی شهری , منصور مشرقی , مرتضی بهنام رسولی , احمد آسوده , اثرات ضدمیکروبی پوست قورباغه Rana ridibunda به عنوان یک پوشش دهنده بیولوژیکی در زخم های عمیق جلدی , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
 20. مریم عامریون , ناصر مهدوی شهری , محمدرضا نیکروش , مهدی جلالی , مرتضی بهنام رسولی , کاربرد تکنیک ایمونوهیستوشیمی در بررسی اثر هیپوتیروئیدی مادری بر تغییرات لامینین پوست نوزادان رت نژاد ویستار , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی 1390 , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
 21. زهره ناجی همتی تبریز , ناصر مهدوی شهری , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , داور شاهسونی , مرتضی بهنام رسولی , تاثیر آترازین بر فرایند اوئوژنز در گورخر ماهی گونهDanio rerio , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
 22. سعیده بهرام زاده زوارم , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , مسعود فریدونی , گزارشی از کاربرد دستگاه ماز اتوماتیک به شکل عدد 8 برای ارزیابی اثرات ناشی از تزریق انسولین در ناحیه میانی قشر پیشانی بر حافظه کاری در موش صحرایی , اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
 23. سعیده بهرام زاده زوارم , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , مسعود فریدونی , بررسی اثر تزریق میکروی انسولین در ناحیه میانی قشر پیش پیشانی بر حافظه کاری در رت , همایش کشوری علوم اعصاب , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 24. ملیحه مقدمی , علی مقیمی , راضیه جلال , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , اثرات هایپرگلایسمی حاد مکرر نوزادی بر رفتار جستجوگری و هیجانی در رت های بالغ نر ویستار , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 25. مرتضی بهنام رسولی , الهام یوسفی , راضیه جلال , بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع 1 و 2 بر سطح سرمی آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز کبدی در رت , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 26. غلامرضا مقدسی پیرودلو , مرتضی بهنام رسولی , بررسی اثرات تجویز مادری تستوسترون انانتات بر فراوانی جنینهای موسکوانیزه در رت , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 27. حسینعلی فرامرزی , مرتضی بهنام رسولی , محمد قره باغی , بررسی رابطه بین تستوسترون بزاق و BMI در دانش آموزان پسر شهر قوچان , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 28. مرتضی بهنام رسولی , محمدباقر غیور , نرگس غیور , محمد مهدی اجتهادی , بررسی اثرات ضددیابتب عصاره آبی الکلی گیاه چرخه در رتهای نر نژاد ویستار مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 29. ناصر مهدوی شهری , تهمینه کاظمی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , معصومه خیرآبادی , محمد علیزاده نمینی , آماده سازی داربست الاستیک طبیعی سه بعدی (Matrix-3D) ازدیواره آئورت گاو به منظور مطالعه رفتار سلول های بنیادی مزانشیمی در شرایط in Vitro , نهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۰۴
 30. سعیده ابراهیم پور , مرتضی کفایی رضوی , مریم طهرانی پور , مرتضی بهنام رسولی , بررسی تاثیر عصاره الکلی بذر گیاه شاهدانه بر تثبیت حافظه طولانی مدت در رت های نر بالغ نژاد ویستار , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 31. غلامرضا مقدسی پیرودلو , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , بررسی اثرات تراتوژنیک تزریق تستوسترون انانتات به رت های حامله بر غدد جنسی و ژنیتالیای خارجی جنین های نر و ماده , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 32. تکتم تختی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , مرتضی بهنام رسولی , اثرات استرس شنای اجباری بر تشنجات القا شده با PTZ در موش صحرایی , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 33. غلامرضا مقدسی پیرودلو , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , بررسی اثرات تجویز تستوسترون انانتات به رت های حامله بر سطح تستوسترون مادری و مرده زایی جنین ها , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 34. ساره رستمی , زینب مؤمنی , نرگس غیور , مرتضی بهنام رسولی , صابر روح الامین , بررسی مقایسه ای اثرات آنتی اکسیدانتی بالقوه عصاره آبی بادرنجبویه با ویتامین C بر اختلالات یادگیری در رت های تیمارشده با استات سرب , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 35. مرتضی کفایی رضوی , سعیده ابراهیم پور , مریم طهرانی پور , مرتضی بهنام رسولی , بررسی نقش عصاره آبی گیاه شاهدانه بر رسپتورهای کانابینوئیدی در تثبیت حافظه فضایی رت , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 36. زهرا علیزاده وطن , مرتضی بهنام رسولی , اثرات کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 37. مرتضی بهنام رسولی , آمنه خسروی , ناصر مهدوی شهری , علی اصغر دادگر , حمید اجتهادی , بررسی چگونگی توزیع منافذ غدد عرق در دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در استان خراسان , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 38. مسعود فریدونی , زهرا علیزاده , مرتضی بهنام رسولی , اهمیت فیبرهای C در التهاب ایجاد شده با فرمالین در کف پاو نقش دوزهای بسیار ناچیز و معمول مرفین در آن , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 39. زهرا علیزاده , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , اثر کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 40. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , فاطمه بهنام رسولی , وجیهه نشاطی , مقایسه اثرات ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
 41. اسماعیل نصرآبادی , ناصر مهدوی شهری , مرتضی بهنام رسولی , حسن رخشنده , اثر زجاجیه چشم گاو بر رویش مجدد سلولهای اپی تلیالی در بافتهای آسیب دیده لاله گوش خرگوش , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۰
 42. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , فاطمه بهنام رسولی , وجیهه نشاطی , مقایسه اثر ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۰
 43. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , اثرات افزاینده feselol بر سمیت سیس پلاتین , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 44. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , حسین اشتیاق حسینی , مرتضی بهنام رسولی , مطالعه اثرات ضد تکثیری لیگاند سالن و کمپلکس سالن-کپالت بر روی سلولهای NTERA2 در شرایط in vitro , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 45. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , مرتضی بهنام رسولی , بررسی اثرات feselol برسمیت سلولی وین کریستین در سلولهای TCC-5637 , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 46. مرتضی بهنام رسولی , محمود چمساز , بررسي اثرات رژيم هاي غذايي كم نمك و بي نمك طولاني مدت بر تغييرات الكتروليتي و خون رتPH , اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۱/۰۱